Fantomy

Important!

1DVodní fantom 1D pro QA měření

Splňuje všechny požadavky protokolů AAPM TG 51 a TRS398. pro 1D vodní fantomy. Určení křivky hloubkových dávek a SAD měření je s tímto fantomem velmi jednoduché. Je dostupný ve dvou rozměrech 32 x 30 x 36 cm a 42 x 40 x 36 cm. Vertikální linie usnadňují umístění fantomu do laserových čar.

Important!

imrt1IMRT fantom

Částečně antropomorfický tvar fantomu více přibližuje anatomii lidského těla což lépe umožní verifikaci dávky v těle pacienta. Tento fantom je ideální pro oblast prostaty, hlavy a krku stejně jako pro testování správné funkce respirační brány.

Important!

aceimrtACE IMRT fantom

Jedná se o krychli zhotovenou z vrstev virtuální vody různé tloušťky přičemž jsou v těchto vrstvách připraveny otvory pro použití ionizačních komůrek nebo Mosfetů či diod a TLD. Lze použít i filmovou dozimetrii ve axiálním či koronálním zobrazení.

Important!

luciLucy 3D fantom

Jedná se o komplexní stereotaktický radiochirurgický fantom. S pomocí tohoto fantomu lze provádět dozimetrickou kontrolu stejně jako mechanickou komerčně dostupných hlavových rámů. Lze kontrolovat celý řetězec kompatibilitu CT, NMR, Angio s TPS s přesností na 0,1 mm.

Important!

bvPevný fantom „Blue water“

Obdobný jako virtuální voda s tím, že tento materiál se liší od vody v rozmezí 1% pro fotony. Další vlastnosti jsou obdobné jako u fantomu zhotoveném z virtuální vody.

Important!

miniMini fantom

Tento mini fantom umožňuje měřit rozptýlené záření z hlavice ozařovače s pomocí standardní farmerovské ionizační komůrky. Rozptýlené záření z hlavice ozařovače je nutno brát do úvahy při určování celkové dodané dávky do těla pacienta.