Základní informace

Recyklace základní informace

Za účelem zlepšení životního prostředí se společnost Agmeco LT, s.r.o. zaměřila rovněž na dodávky technologie, která umožní vyřešit problémy se složitě biologicky odbouratelnými odpady hromadícími se na skládkách a hrozící vyvoláním katastrof např. při požáru, kontaminací půdy a spodních vod atd. Technologie kterou jsme schopni „ušít na míru“ dle přání uživatele je technologie ekologicky čisté depolymerace organických látek, tzv. VAKUOVÁ PYROLÝZA, neboli „suchá destilace“ která se odehrává v evakuované retortě nepřímo ohřívané plynovými hořáky s nízkou emisivitou NOx a CO2 .

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEJEDNÁ O SPALOVÁNÍ ODPADŮ

Jediné emise které zde vznikající jsou emise při hoření plynu (obdobné jako u karmy či etážového topení) a jsou hluboko pod legislativou stanovenými limity.

Jedná se prakticky o bezodpadovou technologii produkující energetické suroviny jako vysoce výhřevný plyn, olej o různé hustotě, dokonce až na úrovni motorové nafty, pevný zbytek především uhlík a vodu. Výstupní produkty a jejich procentuelní zastoupení jsou závislé na druhu vsázky tj. na druhu, kvalitě a vlhkosti použitého odpadu. Demonstrační linka na odpady různého druhu je v ČR instalována a je možné si ji po domluvě prohlédnout

Jednotky tohoto druhu jsou rozšířeny především v USA, kde je i několik výrobců. Používají se pro různé účely, zejména pak pro materiálově energetickou recyklaci pneumatik a plastů, dřevní štěpku a biomasu vůbec, na velkých dobytčích farmách, ale také v nemocnicích pro likvidaci infekčního odpadu. V Evropě se tyto jednotky teprve začínají využívat.