Ionizační komůrky

Ionizační komůrky

[important]a12Model A12 komůrka farmerovského typu

Citlivý objem 0,65 cc
Vnější průměr komůrky 7,1 mm
Tloušťka stěny 0.5 mm

Pro absolutní dozimetrii, kalibraci ve vodě, vzduchu nebo jiném materiálu fantomu..[/important]

[important]a12sModel A12S komůrka farmerovského typu

Citlivý objem 0,25 cc
Vnější průměr komůrky 7,1 mm
Tloušťka stěny 0.5 mm

Pro absolutní dozimetrii, kalibraci ve vodě, vzduchu nebo jiném materiálu fantomu..

[/important]

[important]a14Mikrokomůrka A14 a A14 SL

Citlivý objem 0.009 cc
Vnější průměr komůrky 6 mm resp. 6,25 mm.
Tloušťka stěny 1 mm, resp. 1,1 mm.

Pro měření v tenkých svazcích při použití v IMRT, stereotaxii a superficiální terapii a pro ortovoltážní terapii.

[/important]

[important]a16Mikrokomůrka A16

Citlivý objem 0.007 cc
Vnější průměr komůrky 3,4 mm.
Tloušťka stěny 0,5 mm

Pro měření v tenkých svazcích při použití v IMRT, stereotaxii a superficiální terapii a pro ortovoltážní terapii.

[/important]

[important]

a1slMiniaturní náprstkové komůrky Shonka Model 1, A1SL

Citlivý objem: 0,056cc
Vnější průměr komůrky 6 mm resp. 6,25 mm
Tloušťka stěny 1 mm resp. 1,1 mm.

Pro relativní měření ve vodě, vzduchu nebo jiných materiálech fantomu.

[/important]

[important]a10Model A10, 11, 11TW

Komůrka model citlivý objem
A10 0,05 cc
A11 0,62 cc
A11TW 0,94 cc

Tyto komůrky se vyznačují mimořádně rovnoměrným polem se zanedbatelným kolísáním polarizačního potenciálu.

[/important]

[important]a101CT komůrky Model A101

Model A 101 je navržen zejména pro použití ve fantomech s typickou dutinou 13,1 mm.

[/important]

[important]a17CT komůrky – Model A17

Model A17 nabízí mimořádně plochou odezvu po celé 8 cm dlouhé aktivní délce bez efektů polarity a perturbace.

[/important]

[important]a3Kulové komůrky Shonka Wyckoff , modely A3, A4, A5, A6

Komůrka model sběrný objem
A3 3,6 cc
A4 30 cc
A5 100 cc
A6 800 cc

Komůrky zajišťují přesné měření ve vzduchu pro více polí bez nutnosti pohnout s komůrkou.

[/important]

[important]hdr1000Studnicové komůrky HDR 1000 Plus a IVB 1000

Přesná kalibrace radioaktivních zdrojů v brachyterapii je zásadní důležitosti pro úspěšnou léčbu..

[/important]