Konstrukce a výroba

V minulosti měla společnost velmi dobré zkušenosti se zakázkovou výrobou zvedacích hydraulických plošin. Při konstrukci a výrobě musely být zohledněny speciální požadavky zákazníků. Několik stovek takto instalovaných plošin je dostatečným důkazem schopnosti našich konstruktérů. V posledních několika letech jsme se soustředili na návrh, konstrukci a výrobu zařízení sloužících pro zpracování odpadů, zejména kalů z ČOV resp. biomasy.

Na dalších obrázcích je 3D projekt mobilního zařízení pro zpracování kalů z ČOV, jak byl navržen ve spolupráci především s Fakultou strojní.

Na prvním obrázku je pohled ze strany od retorty a tepelného výměníku a na druhém ze strany dospalovací pece a elektrorozvaděčů. Jak je z těchto obrázků vidět, jedná se o kontejnerové zařízení, tedy snadný převoz i rychlá montáž.

Mobilní zařízení pro zpracování kalů: