Mini fantom

Mini fantom

Tento mini fantom umožňuje měřit rozptýlené záření z hlavice ozařovače s pomocí standardní farmerovské ionizační komůrky. Rozptýlené záření z hlavice ozařovače je nutno brát do úvahy při určování celkové dodané dávky do těla pacienta. Detekční systém se skládá z ionizační komůrky a válcového minifantomu který má průměr 3 cm a je 20 cm dlouhý. Vyfrézované rysky na povrchu minifantomu umožňují jeho přesné nastavení. Stojánek umožní horizontální umístění komůrky v případě, že má být měřen horizontální svazek.
Rozptyl z hlavice lze měřit až o velikosti polí 3 x 3 cm bez bočního rozptylu z vodního fantomu. V případě potřeby a pro porovnání lze použít vedle sebe dvě komůrky.

mini