IMRT fantom

IMRT fantom

Částečně antropomorfický tvar fantomu více přibližuje anatomii lidského těla což lépe umožní verifikaci dávky v těle pacienta. Tento fantom je ideální pro oblast prostaty, hlavy a krku stejně jako pro testování správné funkce respirační brány.
Ve fantomu lze kombinovat absolutní, relativní i bodové měření s až 16 pozicemi ionizační komůrky, 5 pozic filmu a až 9 diod nebo TLD.
Při použití filmu frontálně orientovaného je možno zachytit na filmu aktuální rozložení dávky se všemi horkými i studenými místy a porovnat s rozložením dávky vypočítaném plánovacím systémem.