Vodní fantom 1D pro QA měření

Vodní fantom 1D pro QA měření

Splňuje všechny požadavky protokolů AAPM TG 51 a TRS398. pro 1D vodní fantomy. Určení křivky hloubkových dávek a SAD měření je s tímto fantomem velmi jednoduché. Je dostupný ve dvou rozměrech 32 x 30 x 36 cm a 42 x 40 x 36 cm. Vertikální linie usnadňují umístění fantomu do laserových čar.
Ruční ovladač umožňuje dvě rychlosti pohybu sondy 1 mm/sec a 3,8 mm/sec krok pohybu 0.01 mm. Pohyb lze řídit přímo u fantomu nebo přes sériový prodlužovaní kabel z ovladovny.Opakovatelnost nastavení sondy je s přesností 0,05 mm přes celý 275 mm rozsah pohybu sondy. Držák sondy je zhotoven z vodě ekvivalentního materiálu.

1D pro QA měření