ACE IMRT fantom

ACE IMRT fantom

Jedná se o krychli zhotovenou z vrstev virtuální vody různé tloušťky přičemž jsou v těchto vrstvách připraveny otvory pro použití ionizačních komůrek nebo Mosfetů či diod a TLD. Lze použít i filmovou dozimetrii ve axiálním či koronálním zobrazení.
Axiální vrstva je 4 cm silná a jsou v ní umístěny tři otvory pro ionizační komůrku na otáčecí vložce. Jeden otvor je v centru a další po 5 cm . Na obvodě jsou pomocné čáry po 300 které umožňují adjustovat různou definovanou polohu komůrek.
V koronální vrstvě silné 2 cm jsou otvory pro umístění ionizačních komůrek tak, že v podstatě tyto otvory vytvářejí mřížku o hraně 5 x 5 cm. Lze používat pro různé ionizační komůrky .

aceimrt1aceimrt2