Lucy 3D fantom

Lucy 3D fantom

Jedná se o komplexní stereotaktický radiochirurgický fantom. S pomocí tohoto fantomu lze provádět dozimetrickou kontrolu stejně jako mechanickou komerčně dostupných hlavových rámů. Lze kontrolovat celý řetězec kompatibilitu CT, NMR, Angio s TPS s přesností na 0,1 mm.
Umístění fantomu v rámu zajišťujícím koordinační systém je rychlé a precizní.
Při měření lze obdržet absolutní dávku v daném místě či dávku relativní, bodovou v isocentru nebo v přesně definovaném bodě mimo isocentrum. Lze použít standardních ionizačních komůrek, filmu, diod, gelu, Mosfetu, TLD.
Lze hodnotit optické i geometrické isocentrum, seřízení laserů, polohu lehátka a další parametry.