Zajištění dluhopisů

Dluhopisy jsou zajištěny zástavou technologie pro produkci biocharu termickým rozkladem z kalů čistíren odpadních vod.

Tuto technologii jsme vyrobili se spolupráci s několika univerzitami a díky dotacím EU.

V současné době je technologie ve zkušebním provozu, je funkční a slouží a bude sloužit pro demonstraci zákazníkům z řad provozovatelů čistíren odpadních vod.

Porovnávací metodou, tedy srovnáním cen podobných technologických celků provozovaných ve světě, jsme stanovili její hodnotu, pro účely zajištění dluhopisů, na 27.000.000 .- Kč v ceně bez DPH.

Ustanovili jsme Agenta pro zajištění a v jeho prospěch, jako zástupce majitelů dluhopisů, jsme uzavřeli Zástavní smlouvu.

Smlouva s Agentem pro zajištění