Univerzální termolýzní jednotka

Jednotku, jejíž schéma je uvedeno na obrázku používáme již několik let v experimentálním provozu, kdy se vyzkoušela celá řada různých druhů vstupních materiálů a zjišťoval se optimální režim zpracování tohoto kterého materiálu. Jedná se především o teplotu, za jaké bude k tepelnému rozkladu docházet a po jakou dobu má být tento materiál vystaven dané teplotě. Většinou se používá teplot v rozsahu cca 450 -8000C a doba vystavení této teplotě je od cca 30 min až po 180 min. V současné době se tato jednotka přemisťuje na nové místo, kde bude provozována v režimu 24/7. Po spuštění do rutinního provozu jsou všichni zájemci zváni na prohlídku

V současné době je možno nabízet tyto jednotky v různých velikostech, přičemž nejmenší je 250 kg/hod a největší je v podstatě téměř bez omezení, protože se tyto jednotky dají spojovat do série s jedním příslušenstvím pro cca 3t/hod. Tyto jednotky lze dodat jak s ohřevem plynovým, tak i elektrickým. V obou případech si jednotka sama vydělá na svůj provoz. V případě elektrického ohřevu je zapotřebí kogenerační jednotka. Případné přebytky elektrické energie, kterých může být i několik MW/h lze dodávat do veřejné sítě.

Tato technologie je zobrazena na dalším obrázku.

Její řízení umožňuje sofistikovaný software na bázi PLC. Základní obrazovkou s jejíž pomocí může operátor komunikovat s jednotkou je na dalším obrázku.