Model A10, 11, 11TW

Model A10, 11, 11TW

Tyto komůrky se vyznačují mimořádně rovnoměrným polem se zanedbatelným kolísáním polarizačního potenciálu. Není zapotřebí žádná korekce na polaritu. Široké uzemnění umožňuje přesné měření hloubkové dávky bez perturbace i pro nízké energie.
Model A10 se hodí pro proměřování menší elektronových polí ve vodním fantomu. K dispozici je 1mm vodotěsná plexi čepička.
Je schopen měřit v nulové hloubce v oblasti build up elektronových polí.
Model 11 je vodotěsný, modely A10 a 11TW vyžadují vodotěsnou čepičku.
Model 11 s větším sběrným objemem je ideálně vhodný pro rutinní měření v elektronových svazcích ve vodním fantomu.Čepička pro měření na kobaltu je k dispozici.

  • Komůrka model citlivý objem
  • A10 0,05 cc
  • A11 0,62 cc
  • A11TW 0,94 cc

a10