Studnicové komůrky HDR 1000 Plus a IVB 1000

Studnicové komůrky HDR 1000 Plus a IVB 1000

Přesná kalibrace radioaktivních zdrojů v brachyterapii je zásadní důležitosti pro úspěšnou léčbu.. Standard Imaging zajišťuje kompletní sadu nástrojů pro kalibraci zdrojů HDR, LDR, a intravaskulárních zdrojů.
Tyto studnicové komůrky lze pokládat za standard pro nezávislé ověření předepsaných dávek.

Stupnicová komůrka HDR 1000 Plus je otevřená vzduchová komůrka takže nepřipadá v pvahu žádná nepřesnost způsobená nepozorovaným únikem plynové náplně. Je ideální pro HDR i LDR. K dispozici jsou držáky zdrojů prakticky pro všechny vyráběné isotopy.

Stupnicovou komůrku IVB 1000 lze použít i pro proměřování intravaskulárních zářičů. Je obdobná jako komůrka HDR 1000 Plus, ale její aktivní délka je 4 krát delší což ji činí ideální pro dlouhé zdroje.
K oběma těmto komůrkám existuje celá řada držáků zdrojů.

hdr1000_2hdr1000