CT komůrky Model A101

CT komůrky Model A101

Model A 101 je navržen zejména pro použití ve fantomech s typickou dutinou 13,1 mm.
Značky identifikují střed a konce sběrného objemu což usnadňuje snadné polohování komůrky vzhledem ke svazku. Vynikající jednotná odezva přes celou střední 10 cm dlouhou část komůrky. Kolísání menší než ± 3%. Je zhotoven z C552 Shonka vzduchově ekvivalentního vodivého plastu.

a101