Termíny výplaty úroků

Termíny jsou pevně dané, vždy k 15. dni jednoho každého měsíce trvání emise a to až do úplného splacení

termíny výplat úroků jsou:

15.7.2023, 15.8.2023, 15.9.2023, 15.10.2023, 15.11.2023, 15.12.2023, 15.1.2024, 15.2.2024, 15.3.2024, 15.4.2024, 15.5.2024, 15.6.2024, 15.7.2024, 15.8.2024, 15.9.2024, 15.10.2024, 15.11.2024, 15.12.2024, 15.1.2025, 15.2.2025,  15.3.2025, 15.4.2025, 15.5.2025, 15.6.2025, 15.7.2025, 15.8.2025, 15.9.2025, 15.10.2025, 15.11.2025, 15.12.2025, 15.1.2026, 15.2.2026 a 15.3.2026, 15.4.2026, 15.5.2026 a 15.6.2026

spolu s poslední výplatou úroku, tedy dne 15. 6. 2026 obdrží držitel dluhopisu zpět i celou, původně investovanou, částku