Vzorový příklad investice

  1. investice celkem 100.000 Kč ( nákup 4 dluhopisů á 25.000.- Kč)

36 x vyplacení úroku ve výši 906, 66 Kč

jedná se o čistý výnos po zaplacení 15% srážkové daně, kterou u dluhopisů za držitele odvádí emitent

15. 6. 2026 navrácení celé investované částky

celkový čistý výnos za 3 roky = 32.640

tedy 32,64% z investované částky

  • investice celkem 25.000 Kč ( nákup 1 ks dluhopisu á 25.000.- Kč)

36 x vyplacení úroku ve výši 226, 66 Kč

jedná se o čistý výnos po zaplacení 15% srážkové daně, kterou u dluhopisů za držitele odvádí emitent

15. 6. 2026 navrácení celé investované částky

celkový čistý výnos za 3 roky = 8.160

tedy 32,64% z investované částky