ZXX40-5000A

ZXX40-5000A

Plošina slouží k vertikální přepravě automobilů o celkové hmotnosti do 4 000 kg a při zdvihu do 5,1 m. Nahrazuje nákladní výtah pro přepravu automobilů mezi dvěma podlažími.
PICT10198