ZXXH60-1500

ZXXH60-1500

Plošina slouží jako vyrovnávací rampa k vertikální přepravě manipulačních a vysokozdvižných vozíků, palet, přepravních klecí, kontejnerů, beden a podobných břemen o celkové hmotnosti do 6 000 kg a při zdvihu do 1,5 m.

V zobrazené aplikaci vyrovnává výškový rozdíl mezi podlahami dvou vozovkou oddělených výrobních hal a umožňuje tak přejezd manipulačních a vysokozdvižných vozíků mezi oběma halami. Ve spodní poloze je součástí vozovky mezi halami a je možné ji příčně přejet nákladním vozidlem se zatížením na nápravu do 10t (tzn. i kamionem).