Beamchecker plus

Beamchecker plus

Zařízení pro denní použití při QA kontrolách lineárních urychlovačů a dalších ozařovačů. Jedná se o bezdrátové zařízení s integrovaným build up s automatickou detekcí energie které velice zjednoduší povinné denní kontroly.
Bezdrátové zařízení výrazně zjednoduší veškeré procedury spojené s instalací zařízení a při QA testech je možno obsloužit až 9 ozařovačů v časově krátkém intervalu.
Beamchecker Plus umí automaticky detekovat energii daného záření a současně určí i symetrii svazku, homogenitu a stabilitu. V průběhu 10 vteřin je připraven pro další měření. Lze měřit ve svazku vertikálním i horizontálním. Změna při měření X a elektronů je jednoduchá, vyžaduje stisknutí patřičného přepínače a otočení celého zařízení. V zařízení je instalován build up který umožňuje měření v podstatě všech energií které se v radioterapii používají bez potřeby jakékoliv další úpravy.
Obsluha se prakticky okamžitě dozví zda právě prováděné měření je v toleranci. Přístroj automaticky provede porovnání s uloženými referenčními hodnotami.
Alternativou měření v reálném čase je mód fyzikální který umožňuje volnou tvorbu vlastního měření např. dynamických klínů nebo pro různé výzkumné aplikace, apod..
Zařízení samo umožňuje uchovávat data z měření prováděných cca celý měsíc, potom je potřeba přenést data do počítače. S pomocí dodaného SW lze tisknout naměřená data v různých tabulkách, zjišťovat tendence a předcházet tak případným poruchám.
V zařízení je instalováno 8 ionizačních komůrek, 4 v osách 7,5 cm od centra, jedna komůrka je centrální a tři komůrky jsou pro zjištění energie. Citlivý objem komůrek 0,6 cc
Materiál build up 3,5 cm voděekvivalentního materiálu pro X, 1,5 cm téhož materiálu pro elektrony.
Měřicí rozsah pro X Co60 – 25 MeV
Elektrony 6 – 25 MeV
Počet měřených zařízení: až 9 lineárních urychlovačů nebo Tomo terapeutických jednotek
Korekce na tlak a teplotu: v zařízení jsou k dispozici čidla pro měření tlaku a teploty které dokáží automaticky kompenzovat tlak v rozsahu 600 – 800 mmHg s krokem 0,1 mmHg resp. teploty v rozsahu 10 – 40 C s krokem 0,1 C.
Světelné pole: 20 x 20 cm

beamchecker1beamchecker2beamchecker3