Pneumatiky a plasty

Recyklace pneumatik a plastů

PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ ODPADY Z AUTOVRAKŮ

Největším zdrojem odpadové pryže jsou použité pneumatiky, které jsou zdrojem energií a jejichž hromady na skládkách se obnovují tak rychle, že je lze považovat za obnovitelné zdroje energií!

Typická pneumatika osobního automobilu má toto složení:
Pro účely recyklace je nutno vstupní materiál (pneu a plasty) připravit drcením na frakci cca 50x50x50xmm.

Průběh recyklace lze schematicky znázornit na diagramu.

VÝHODOU PROTI SPALOVÁNÍ JE NÍZKÁ TEPLOTA KONVERZE A BEZKYSLÍKOVÉ PROSTŘEDÍ, KTERÉ NEUMOŽŇUJE VZNIK DIOXINŮ A NÁSLEDNĚ PCB, TDF atd.

Efektivním využitím technologie vakuové pyrolýzy je možné zabránit šíření divokých skládek pneumatik a jejich občasnému vznícení což přináší pro nejbližší okolí ekologickou katastrofu.